Smarthouse

Med smart-house har du fuld kontrol over belysningen både indendørs- og udendørs, hvor forskellige situationer og stemninger let kan tilpasses efter behov.

Korrekt lys-niveau fremhæver interiøret, så det kommer til sin ret. Der skabes en hyggelig atmosfære, når de små lamper rundt i stuen tændes og de store lamper dæmpes eller slukkes.

 

Lys scenarier

Du kan benytte de for programmerede lys scenarier, eller selv indstille de lys niveauer, som du ønsker, for at opnå den ”rigtige” stemning. Måske ønsker du en behagelig atmosfære til en middag for to eller selskab med gode venner Korrekt læselys til en afslappende stund foran pejsen med en god bog? Fuldt lys når der skal gøres rent? Dæmpet belysning til en hyggeaften foran TV?
Kun du sætter grænser for, hvad der kan lade sig gøre.

Programmering af lys scenarier

Programmeringen er meget enkel. Du indstiller blot lysstyrken på de forskellige lamper som du ønsker, og trykker ganske enkelt på en knap hvorved lys scenariet lagres.

Trådløs styring

For at øge fleksibiliteten på installationen kan man anvende trådløse lys kontakter eller fjernbetjening, så placeringen kan ændres efter behov og livssituation. Ønsker du betjeningen fra sofaen? Kontakter i børnevenlig højde, der kan flyttes når barnet vokser? Eller måske ønsker du at montere på glasflader, murvæg eller andre steder, hvor fast installation ellers er besværligt? Trådløse produkter er også en særdeles god løsning med tanke på renovering af eksisterende boliger..
Med en af disse fjernbetjeninger kan du styre en hvilken som helst funktion i dit hjem

Bevægelsesstyret lys

Nogle steder kan det være praktisk at styre lyset ved hjælp af bevægelsessensorer, som f.eks. bryggers. Når du har hænderne fulde af vasketøj er det behageligt at lyset tændes automatisk, når du går ind i rummet. Bevægelsesstyret lys kan også benyttes til at slukke i rum efter et tidsrum uden aktivitet – f.eks. børneværelser.

Vandlækager

Ved at montere en vandlækagesensor på gulvniveau i f.eks. køkkenindretningen, vil man på et tidligt tidspunkt opdage vandlækager og man vil kunne lukke for vandtilførslen automatisk. Samtidig varsles du med en SMS til din mobiltelefon.

Brand

Røgmeldere i alle opholdsrum og soverum sørger for fuld sikkerhed og tryghed, hvad enten du ligger og sover eller er borte. Du vil hurtigt blive varslet ved røgud-vikling, samtidig med at lyset tændes – for effektivt at oplyse alle flugtvejene. Samtidig varsles du med en SMS til din mobiltelefon.

Indbrud

De allerede monterede bevægelsessensorer for lysstyring kan også anvendes som indbrudsalarm.

Vandlækagedetektor, bevægelsessensor og røgdetektor

Ved aktivering af ikke hjemme funktionen kobles alarmen til, mens alt lys og stikkontaktor slukkes

Sirene

Fælles sirene for varsling af vand-, brand- og indbruds-alarm. Det er muligt at indstille sirenetiden individuelt for hver alarmtype.

Varmestyring

smart-house har løsninger for at styre vandbaserede varmesystemer, el-radiatorer og varmepumper.

De integrerede termostater har en valgfri funktion mellem rumføler og/eller gulvføler. Med kombination af rum og gulvføler kan du have en min. temperatur på dit gulv, så du undgå kolde klinkegulve i for/efterår perioderne

Termostaterne har display for visning af rumtemperatur, og mulighed for aflæsning af udetemperatur samt indstilling af temperaturgrænser for komforttemperatur og dag-/natsænkning.

Dag/natsænkning af temperatur

Temperaturen i boligen sænkes når familien sover eller er borte fra boligen. Temperaturen hæves igen til komforttemperatur på det ønskede tidspunkt. Dette sparer miljøet og reducerer energiforbruget. Dag-/nat temperatur, frostsikring. Komforttemperatur i alle døgnets timer!

Ventilation

Man kan på en enkel måde integrere ventilationssystem i smart-house konceptet. Ventilatorer i vådrum kan styres afhængig af fugtighed eller i kombination med lys og tidsstyring.

Med en føler i gulvet kan man undgå kolde gulve i for/efterårs månederne

Persienner og markiser

Automatisk eller manuel styring af motoriserede persienner og markiser sikrer, at opholdet i boligen og på terrassen er behageligt.

En vindsensor beskytter markiser mod beskadigelse ved kraftig vind. Udendørs lys ved indkørsel og hoveddør I Danmark er der stor forskel på længden af dagslyset i sommer- og vinterhalvåret.

Det betyder stor variation i, hvornår den udvendige belysning skal være tændt i morgen- og aftentimerne. smart-house kan ved hjælp af sensorer og indbyggede ur-funktioner sikre at udendørs lys altid er tændt, når der er behov for det, og samtidigt sikre et minimalt energiforbrug da tændperioderne løbende er tilpasset de aktuelle lys- og vejrforhold.

Havebelysning

Ved mørkets frembrud tændes havelamper automatisk på svag styrke f.eks. 40%.

Ved bevægelse registreret af PIR-sensor placeret ved havegang eller indkørsel hæves lysstyrken til et højere niveau f.eks. 80% eller 100%. Efter en periode uden aktivitet dæmpes lyset igen til lavt niveau.

Belysningen slukkes automatisk på et forud defineret tidspunkt – eksempelvis midnat. Det er naturligvis også muligt manuelt at indstille lysstyrken eller sætte automatikfunktionen ud af drift.